Benns PCB

PCB Design & ECAD Support

Tjänster

PCB Design

Jag har lång erfarenhet av processen mönsterkortskonstruktion, från schemaritning, komponent- och teknologiuppbyggnad, enklare och mycket avancerad PCB layout till framtagning och utvärdering av tillverkningsunderlag. Beskrivningen av arbetsflödet för PCB design hittar du under Teknikhörnan och kommer att kompletteras med tiden.

Jag är bekant med moderna metoder och tekniker för mönsterkortskonstruktion, vilket:

 • ger mönsterkort med högre tillförlitlighet.
 • säkerställer funktionalitet.
 • ökar repeterbarhet.
 • är kostnadseffektivt.

Min strävan är att göra rätt från början och hålla en högsta rimliga kvalitet.

 • Det minskar antalet "prototypsvängar".
 • produkten kommer ut på marknaden på kortare tid, trots att, ...
 • noggrannheten och kontrollerna i layoutprocessen tar längre tid.

...och så här kan vi göra.


ECAD Support

Med 20 års erfarenhet inom ECAD support i ett par stora multinationella bolag, kan jag erbjuda följande konsultation inom EDA:

utvärdera / analysera / anpassa / dokumentera / följa upp / säkerställa / utveckla

 • befintlig eller ny CAD programvara och -miljö.
 • funktionalitet och metodik.
 • felrapporter och ”workarounds”.
 • tillämplig kvalitetsdokumentation (t.ex. standard) följs.
 • bibliotekshantering.
 • teknologiuppbyggnad.
 • kortuppbyggnad.
 • tillämplig produktadministration.
 • signalintegritet, EMI/EMC.
 • termiska egenskaper.

Vidare kan jag ge användarstöd / utbildning inom mönsterkortskonstruktion och industrialiseringsprocessen för prototyp- och serieproduktion.

... i praktiken.

Start - Tjänster - PCB Design - ECAD Support - Företagsprofil - Partners - Projekt - Teknikhörnan - Länkar - Förkortningar - Innehåll - Kontakt
2009-2012 © Benns PCB.
Saknar du något på den här websiten? Kontakta
webmaster.

Senast uppdaterad: 2012-09-16