PCB Design i praktiken

  1. Ni skickar en offertförfrågan. (Jag har gjort en mall för att samla den information jag behöver för att bedöma arbetsmängden. Kontakta mig, så skickar jag mallen)
  2. Jag skickar en offert.
  3. Vi träffas för att bestämma vilka arbetsformer, som blir lämpligast. (CAD-verktyg, konstruktionsregler/standards, kontaktperson/projektledare/ansvarig, gransknings-, rapporterings- och mötesfrekvens m.m.)
  4. Granskning av indata till layout.
  5. PCB layout (helt eller delvis enligt Teknikhörnan - PCB Design - Arbetsflöde.)
  6. Granskning av utdata från layout.
  7. Levererans av överenskomna tillverkningsunderlag, bibliotek och CAD-databas för beställning och arkivering.
  8. Uppdraget faktureras efter slutförande eller kan delas upp på delfakturor vid längre uppdrag än två arbetsveckor.