CAD-Bibliotek

Man har alltid igen för noggrannhet och struktur i CAD-bibliotek:

  • Minska risken för kostsamma "överraskningar" sent i processerna. Gör rätt från början.
  • Kontrollera alla komponenttyper innan layout. Datablad kan ha ändrats.
  • Följ standard-namnsättning i stället för egen. Kanske gör någon annan nästa revision.
  • Kolla knytningar för komponenetrna i CAE-, ECAD-, MCAD-bibliotek och sim.modeller.

Låt era konstruktörer göra det de är bäst på, så tar jag hand om PCB Designen.