Schemaritning

Logiska schemat: ritplanka eller projektets hjärta?

  • Placera de komponenter nära varandra, som också ska vara det på kretskortet.
  • Använd komponent- och nätattribut till att ytterligare styra utformning av layout.
  • Se till att en komplett komponentspecifikation kan genereras från schemat.
  • Kolla CAE-, CAD-, MEK- och simuleringsbibliotek och knytningar. Inget system är bättre än biblioteksinformationen tillåter.

Låt era konstruktörer göra det de är bäst på, så tar jag hand om PCB Designen.