Prototyper

  • Se till att prototypen så långt som möjligt liknar den färdiga produkten.
  • Prototypen används till att verifiera konstruktionens funktionalitet, prestanda, tillförlitlighet m.m.
  • Se till att optimera producerbarhet och tillverkningsprocesser.
    (och gärna enligt tillämplig standard)
  • En seriös prototyptillverkare kan ge dig viktig feedback i designprocessen, så en producerbarhetsgranskning, redan efter komponentplaceringen, kan vara ett riktigt smart drag.

Låt era konstruktörer göra det de är bäst på, så tar jag hand om PCB Designen.