Mikrovia design

Något att fundera på när det är aktuellt att använda mikrovior:

  • Tillgängligt utrymme i layouten ökar, kortare signalvägar, bättre HF-egenskaper.
  • Komponenter med tät bendelning och många anslutningar driver teknologivalet.
  • Högre packningsgrad och finare toleranser påverkar utfall i produktion.
  • Kolla standard för HDI (High Density Interconnect) och om tillverkaren hanterar dessa.

Låt era konstruktörer göra det de är bäst på, så tar jag hand om PCB Designen.