High-speed design/HDI

Konstruera för hög hastighet och packningstäthet.

  • Avsätt gott om tid till komponentplacering och suboptimering.
  • Planera lageruppbyggnad för impedansanpassning och vald mikroviateknologi.
  • Överföringsegenskaperna styr komponentplacering och layout, mera än t.ex. produktionstekniska eller termiska egenskaper (vilka ändå måste uppfyllas till slut).
  • Ha samarbete med PCB-tillverkare om material och teknologiuppbyggnad, så det är klart innan korten ska tillverkas.

Låt era konstruktörer göra det de är bäst på, så tar jag hand om PCB Designen.