Integrerad produktutveckling / Concurrent engineering

Några av fördelarna med integrerad produktutveckling:

  • Kortare ledtider och Time To Market.
  • Flera som kontrollerar/granskar innehållet ger högre tillförlitlighet.
  • Utvecklingen görs av experter inom respektive utvecklingsområde.
  • Väl definierade gränssnitt för bibliotek, verktyg, standard och metoder.

Låt era konstruktörer göra det de är bäst på, så tar jag hand om PCB Designen.